whatsapp taal

Op deze website kun je dingen lezen over Whatsapp taal.

Hij is gemaakt door Aloys Koopmans, Hedwich Steneker en Arjen Spoelstra van groep 7 van basisschool It Klimmerbled.